tiistai 1. kesäkuuta 2021

Konstitutionalismi


Näin Suomessa

(Alkuun huomautus: tämä on maallikon näkemys järjestelmästä, eikä mikään lakiasiantuntijan lausunto.) Usein puhutaan oikeusvaltiosta, mutta mikä se oikeusvaltio oikeasti on? Antero Jyrängin mukaan oikeusvaltion määritelmään sisältyy kuusi ainesosaa: valtio on organisoitu oikeussäännöin; sekä valtioelinten ja viranomaisten että kansalaisten on toimittava näiden oikeussääntöjen mukaisesti; valtioelimet ja viranomaiset ovat sidottuja erityiseen, vaikeutetuin menettelyin säädettyyn perustuslakiin; yksilön oikeusasemasta voidaan määrätä vain sellaisen elimen päätöksin, jonka asettamiseen yksilö voi itse vaikuttaa; oikeussääntöjä soveltavat yksittäistapauksiin riippumattomat tuomioistuimet ja yksilön asemaa suojaavat suhteessa sekä valtion että muihin yksityisiin perustuslaissa säädetyt perusoikeudet.

Laki on kaikille sama ja sitä pitää noudattaa, näin yksinkertaistettuna rajusti. Kaikki lait eivät kuitenkaan ole tasa-arvoisia keskenään vaan perustuslaki on yleensä se korkein säädetty laki, mutta Suomen tapauksessa vaikuttaa siltä, että näin ei ihan ole. Perustuslain 106 § mukaan, jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännöksen. Eli jos joku rikkoo lakia ja perustuslaki on sen kanssa ristiriidassa, asia on selvä, mutta jos joku rikkoo pelkkää perustuslakia... siitä ei tunnu olevan mitään vaaraa tekijälle.

Perustuslain 108 § ja 109 § määrittävät oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen tehtäväksi huolehtia lakien valvonnasta päättäjien keskuudessa, sekä eri oikeusasteissa. Nämä kaksi tahoa antavat sitten eduskunnalle ja valtioneuvostolle vuosittaisen kertomuksen. Mutta siihen se taitaa se perustuslain valvominen Suomessa jäädä. Suomen perustuslaista kertoo myös paljon ensimmäisen pykälän valtiosäännön viimeinen lause joka kuuluu näin: "Suomi on Euroopan unionin jäsen." - sinne voidaan näköjään lisätä mitä halutaan, mutta toisaalta, kun sitä ei kukaan valvo niin...


Mikä ihmeen konstitutionalismi?

Konstitutionalismissa perustuslaki on taas huomattavasti tärkeämpi asia ja sitä perustuslakia muodostettaessa on otettava huomioon tiettyjä seikkoja. Ensiksi, eri hallinnon alojen tehtävät on määriteltävä tarkasti perustuslaissa - kenellä on auktoriteetti mihinkin asiaan. Toisekseen, kenellä on valta mihinkin asiaan ja miten tämä valta jaetaan näiden eri toimijoiden kesken. Kolmanneksi, hallinnon vastuut ja velvollisuudet on määritettävä tarkasti. Neljänneksi, kansalaisten oikeudet on varmistettava kaikissa tilanteissa. (S. Wolin) Eli toisin kuin Suomen perustuslaissa tällä hetkellä seisoo, konstitutionalismissa on joka ikinen kohta tarkasti määritelty siihen, kuka on vastuussa ja kuka on velvollinen hoitamaan mitäkin tehtävää. Mutta ennen kaikkea se, että kansalaisten perusoikeuksista pidetään huolta jokaisessa tilanteessa.

Suomen perustuslaki on kuitenkin jo aika vanha tekele ja se näkyy sen pykälissä. Saksan peruslaki on taas hyvä esimerkki siitä, kuinka moderni lainsäädäntötapa mahdollistaa sen, että ihmisten perusoikeuksien tallaaminen ei onnistu aivan tuosta vaan - Saksasta löytyi ehkä vähän enemmän motivaatiota tehdä hyvä peruslaki siinä sodan jälkeen. Mielestäni yksi räikeimmistä Suomen perustuslain ongelmista onkin sen tapa alentaa ihmisoikeudet perusoikeuksiksi. Perusoikeuksia kun voidaan koska tahansa ja missä tahansa jättää huomiotta, täysin lain sallimana. Ihmisoikeuksiahan ei voida jättää huomiotta, ei ohittaa eikä tilanteen mukaan muutella, mutta Suomessa ei ihmisoikeuksia noudateta - ainoastaan perusoikeuksia.

Ihmisoikeuksien alentaminen perusoikeudeksi ei ehkä kuitenkaan olisi niin suuri ongelma, jos niitä perustuslakeja oikeasti valvottaisiin ja noudatettaisiin. Suomessahan ei tällä hetkellä ole minkäänlaista perustuslain valvontaa jolla olisi mahdollisuus puuttua ongelmiin tahi rangaista näitä rikkojia - oikeasti tehdä jotain. Perustuslakituomioistuimesta onkin ollut puhetta, mutta Suomessa tällaisesta taitaa olla aivan turha haaveilla. Suomi on toki omalla tavallaan oikeusvaltio, mutta kun monet lait ovat rosvojen tekemiä niin ne ei jostain kumman syystä ole kansan eduksi. Järjestelmä onneksi osaa suojella itseään ja kaikki korkeimmat lakiasiantuntijat ovatkin sitä mieltä, että nykyinen järjestelmä on täysin lain mukainen. Ei kannata keinuttaa venettä, kun oma palkka riippuu siitä.


Voitaisiinko asia korjata?

Periaatteessa valtaosan Suomen ongelmista voitaisiin korjata sillä, että perustuslaki "korjattaisiin". Suomi on kuitenkin antanut suuren osan omasta lainsäädäntövallastaan Euroopan unionille, enkä usko että siitä suunnasta löytyy kovin suurta kiinnostusta tulla auttamaan Suomea oikeasti korjaamaan näitä ongelmia... jotka ovat mahdollistaneet sen, että Suomi liittyi Euroopan unioniin heittämällä. Nykyistä liittovaltiokehitystä kun haittaisi kovasti se, että Euroopasta löytyisi itsenäisiä maita, jotka arvostaisivat vapautta ja ihmisten oikeuksia - ihmisoikeuksia. Etenkin sananvapaus on EU:lla ollut jo pitkään silmätikkuna, koska vapaasti keskustelemalla ihmiset saattaisivat tulla siihen lopputulokseen, että tämä koko unioni ei olekaan ehkä heidän omaksi edukseen.

Hyvin tehty perustuslaki suojaisi yksilöä järjestelmältä, mutta myös järjestelmää yksilöltä: nimittäin siltä järjestelmälle haitalliselta yksilöltä, joka jollain kumman keinolla onnistui pääsemään valtaan. Kun poliitikkojen valta on tarkasti rajattu, heidän vastuunsa on määritelty ennalta ja yksittäisen poliitikon valta on hyvin rajallinen muihin nähden, ei yksittäinen omaa etua ajava poliitikko onnistuisi tekemään niin suurta vahinkoa. Nykyinen kilpailukeskeinen järjestelmä, missä perustuslailla pyyhitään persettä, taas mahdollistaa nykyisen kaltaisen tilanteen, missä yksittäiset poliitikot kykenevät pyörittämään koko sirkusta oman tahtonsa mukaan. Jos nimittäin sitä perustuslain aatetta seurattaisiin, se ryhmäkuri olisi laiton - vaikka nykyään se kuulemma onkin aivan täysin lain mukaista toimintaa, koska se sopimus on jokaiselle kansanedustajalle vapaaehtoinen.

Ehkä se konstitutionalismi on kuitenkin utopistinen ajatus. Ettekö ihminen onnistuisi tekemään lait niin, että niiden väärinkäyttö olisi mahdotonta? Terveessä ja toimivassa yhteiskunnassa sen lain ei tarvitsisi olla kuitenkaan täydellinen, vaan sitä voitaisiin korjata aina tarvittaessa. Toki tällaisessa demokratuurissa lakeja myös korjataan aina kun sille on tarvetta, mutta kansa on harvemmin se joka siitä oikeasti hyötyy. Mutta kuten on nähty, on Suomi maailman onnellisin ja demokraattisin maa sekä lähes täydellinen oikeusvaltio - kunhan vaan mitataan oikealla tavalla että saadaan haluttu tulos. Eli eiköhän sopivasti mittaamalla Suomi ole myös terve ja toimiva yhteiskunta, jossa perustuslakia noudatetaan juuri kuten pitääkin?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti