keskiviikko 14. elokuuta 2019

Demokraattinen oikeusvaltio


Onko sellaista?

Demokratia, eli kansanvalta, on suhteellisen yksiselitteinen käsitys - valta on kansalla. Oikeusvaltio taas voidaan määrittää usealla eri tavalla, mutta suurinpiirtein sana merkitsee valtiota, jossa: 1) lain on oltava kaikille sama ja 2) lain valvojien ja käytäntöönpanijoiden on kyettävä suorittamaan niille määrätyt tehtävät. Sananvapautta pidetään kriittisenä osana demokratiaa ja se kuuluu oleellisesti myös oikeusvaltioon, ollessaan ihmisoikeus ja silleen. Ainahan näin ei tietenkään ole ollut vaan käsitykset demokraattisesta oikeusvaltiosta ovat ajalta, jolloin monarkiat ja vastaavat olivat se sääntö, ei poikkeus. Kansalla ja herroilla oli eri määrä valtaa ja täysin eri lait - tämmöinen pelihän ei ollenkaan vetele!

Demokratiassa oikeutus valtaan on siis kansalla, siinä kun monarkiassa (yksinvalta) valta periytyy yleensä suvussa ollen siis jotain ylhäistä perua, tosin voidaanhan se "kuningas" toki äänestämälläkin valita. Edustuksellinen demokratia onkin siinä välissä, polyarkia eli harvainvalta, missä valta on laskentatavasta riippuen joko kaikilla edustajaksi valituilla tai vaan puolueiden johtajilla. Yleinen mielipide on kuitenkin se, että edustuksellinen demokratia on sitä kansanvaltaa ja ainut oikea vaihtoehto. Samalla demokratia myös korjasi kansan eriarvoisuuden lain edessä, tai niin ainakin asia alunperin kansalle kaupattiin.

Kun kyseessä oli kuningas tai vastaava, jokainen hänen alapuolellaan tiesi että lait eivät koske samalla tavalla sitä ylintä porrasta kuin tavan kansaa. Yleensä siihen kansan ja ison herran väliin muodostui lukemattomia eri portaita, joita osa kutsui "luonnolliseksi hierarkiaksi", jossa jokaisella portaalla oli eri lait vastattavanaan. Paska valui ylhäältä alas, kuten hierarkiassa oli tapana ja kun seisoi riittävän korkealla portaalla, ei ne alempien tasojen lait juurikaan sitä omaa menoa heilauttaneet. Yleinen mielipide olikin se, että ei se nyt ihan oikeudenmukaista ollut mutta kaikki tiesivät millä portaalla seisoivat ja kenen päälle saivat paskoa ilman rangaistusta. Onneksi tilalle kuitenkin saatiin demokraattinen oikeusvaltio ja kaikki nämä ongelmat olivat historiaa!


"Demokratia" ja "oikeusvaltio", juutottakai

Eli sen sijaan, että valta olisi ihmisillä jotka ovat vastuussa tekosistaan koko ikänsä ja heidän perillisensä saavat jatkaa vanhempiensa mokista, demokratiassa vedetään arvalla valtaan ihmisiä, jotka ovat vain hetken vallassa ilman pienintäkään vastuuta tekosistaan. Kun tiedät, että "omistat" vallan vain hetken, on houkutus ottaa siitä kaikki irti huomattavan suuri verrattuna siihen että tekosillasi olisi jotain jatkumoa. Rahalla paikkansa ostanut ehdokas saa siis hetkellisen vallan muiden rahoihin ja ainut tapa saada asialle mitään jatkumoa onkin siirtää mahdollisimman paljon sitä rahaa ja valtaa omille kavereilleen jotka voivat sitä käyttää seuraavalla kierroksella uudelleen. "Demokratia" pähkinänkuoressa.

Oikeusvaltioon taas oleellisesti kuuluu niin lain olevan kaikille sama, kuin että lakien tekoon pitää jokaisen päästä osalliseksi. Mutta kun "demokratiassa" se valta jo keskitettiin kavereille ja kavereiden kavereille, jotka säätävät lait, onhan siinä sentään ne lain valvojat vielä välissä suojaamassa? Siis ne, jotka valittiin tehtäviinsä kavereiden kavereiden toimesta, "demokraattisella" päätöksellä siis päättävät lait, miten niitä noudatetaan ja kuka niitä vieläpä valvoo?! Tämä "luonnollinen hierarkia" eroaakin monarkiasta lähinnä sen suhteen, että "demokratiassa" ei siitä sukunimestä ja arvonimestä voi vielä päätellä kuinka korkealla vallan hierarkiassa kyseinen tyyppi seisoskelee. Vasta sitten kun olet tallonut toisen varpaille saat jälkikäteen huomata kuinka isot saappaat menit likaamaan...

Kuitenkin tämä yleinen mielipide demokraattisesta oikeusvaltiosta elää ja voi hyvin, etenkin Suomessa. Jos ei koskaan mene astumaan muiden saappaille, on tämä järjestelmä näennäisesti niin demokraattinen (eli saat vapaasti äänestää) kuin oikeusvaltio (poliisi vie rikolliset putkaan). Kaikki ne hierarkiat, mitä on kuitenkin muodostunut aikojen kuluessa, osoittaa kuitenkin ettei maatamme tulisi kutsua demokraattiseksi saatikka oikeusvaltioksi. Ja koska asiasta ei valtamediassa hiiskuta koskaan sanallakaan, osoittaa se myös kuinka vahvasti media on vallanpitäjien hallussa. Eli se ainut asia jolla muutos voitaisiin saada aikaiseksi, vapaa tiedonkulku, on lähes täysin samojen tahojen hallussa kuin se "demokratia" ja "oikeusvaltio"-koneistokin.


Eikä siinä vielä kaikki

Ettei vahingossakaan tule kenellekkään epäselväksi kuka käskee, on valtiolla täysi väkivaltamonopoli poliisin ja armeijan muodossa. Oikeusvaltiossa yleensä annetaan oikeuksia joillekkin valvoa ja käytäntöönpanna niitä lakeja, mutta nämä samat tahot ovat kuitenkin samojen lakien alaisia. Suomessa on kuitenkin varsin selvästi nähtävissä, kuinka hierarkiassa korkeammilla tasoilla olevat omaavat sekä oikeusvaltioperiaatteen vastaisia oikeuksia, kuin että heidän itsensä valitsemat oikeuden ylläpitäjät suojelevat heitä niissä tapauksissa kun lakia rikotaan. Nämä virkamiehet ja -naiset jotka suojelevat ylempiään ja rankaisevat alempiaan myöskin valitaan tehtäviinsä, sen sijaan että kansa jonka väitetään olevan vallassa saisi päättää kenelle annetaan oikeus valvoa oikeuksia.

Ei Suomi tosin yksin ole tässä liemessä, vaan sama koskee kaikkia "länsimaisia demokratioita" vaihtelevin vakavuuksin. Länsimaisen demokratian kulmakivi, eli saatavissa olevan tiedon yksinvaltius on kuitenkin aiheuttanut kaikki nämä ongelmat ja jatkuvat kiristykset sananvapaudessa ovatkin luonnollinen reaktio - ongelmista ei saa puhua. Koko järjestelmä perustuu yhteen yleiseen mielipiteeseen, viralliseen tarinaan, jossa kaikki mukana olevat joko tietoisesti tai tietämättään pönkittävät samaa diktatuuria, tätä kakotopiaa jota kutsutaan täysin virheellisesti demokratiaksi ja oikeusvaltioksi.

Koska nykyään suurin osa tiedosta kulkee netin välityksellä, ei olekaan ihme että nettimanipulointi on vain kiihtymään päin. Lainsäätäjät haluavat rajoittaa kansalaisiltaan niin pääsyä siihen tietoon kuin mitä kansalaiset saavat keskenään jakaa. Edellisellä hallituskaudella (Sipilän perskeko-hallitus) taottiin maahamme urkintalait, joita ollaan nyt ottamassa käyttöön. Jenkit jo määrittelivät "salaliittoteoriat" terrorismiksi, jolloin on vaan ajan kysymys kun kaikki väärät mielipiteet kielletään. Ensin toki vain niiden jakaminen kielletään, mutta kun ainoastaan yksi virallinen tarina on enää kansan tietoisuudessa, ei niitä vääriä mielipiteitä pääse enää edes syntymään. Sittenhän kaikki onkin hyvin, kun yksi taho määrää kaikesta kaiken? Siksi - sananvapaus, sen puolella on jokaisen seisottava jos tämä "demokratia" halutaan joskus muuttaa kansan vallaksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti