torstai 6. syyskuuta 2018

Koneiston käyttöliittymä - Virkakoneistolle


Näkymä ja käyttö

Miltä koneiston käyttöliittymä sitten näyttää virkakoneiston rattaille? Asemasta riippuen hyvinkin erilaiselta, voitaisiin asia kiteyttää. Kunnan ja valtion palkkalistoilla, samoin kuin suoraan tai välillisesti yksityisen yrityksen kautta samoihin tehtäviin osallistuvat ihmiset ovat kaikki koneiston osia ja jokainen osa näkee tasan tarkkaan vain sen, mitä tehtävän suorittamiseen tarvitaan. Kaikki tekevät vain työtä käskettyä, eli ovat palkkasotureita omille herroilleen. Muiden tekemisiin ei koneistossa parane sekaantua, eihän se edes ole omalla vastuulla mitä muut tekevät.

Voisi kuvitella, että koneiston sisällä käyttöliittymän näkymä avautuisi paljon laajempana kuin tavallisen kansalaisen näkymä, mutta suurimmalle osalle koneiston jäsenistä se näkymä ei ole juurikaan sen kummempi kuin se kansalaisen versio. Vasta kun päästään hierarkiassa riittävän korkealle, alkaa näkymä avautumaan. Hierarkiat ovatkin yksi tärkeimmistä osista koneiston sisäisessä toiminnassa - jokaisen osan tehtävään vaikuttaa yksi tai useampi taho, jolla on auktoriteetti puuttua tehtyyn työhön ja omissa rajoissaan sanella miten työ tulee tehdä. Aina ei kuitenkaan ole selvää kenen käskyjä tulee sitten noudattaa, koska hierarkiat eivät ole kiveen hakattuja.

Kun kaikki tekevät työtä käskettyä eikä kukaan puutu asiattomasti toisten tehtäviin, toimii koneisto kohtuullisen sulavasti ja näkymättömästi. Tavalliset ihmiset tekevät tavallisia töitä osana suurempaa "hyvää" ja yhteiskunta toimii kuin rasvattu. Pääosin näin asiat ovatkin, koska suurin osa koneiston osista muodostuu tavallisista rehellisistä ja vastuuntuntoisista ihmisistä, jotka oikeasti uskovat tekevänsä yhteistä hyvää. He näkevät sen oman osansa koneistosta ja koettavat parantaa sitä omaa osaansa parhaaksi katsomallaan, mutta annettujen rajoitteiden mukaisilla, tavoilla. Muutama "mätä omena", usein hieman korkeammalla hierarkiassa, riittää kuitenkin pilaamaan koko homman ja näistä johtuen koneisto välillä yskii näkyvästi.


Vaikuttamismahdollisuudet

"Äänestämällä voit vaikuttaa" uskomus on usein vieläkin syvemmälle selkärankaan uponnut uskomus virkakoneiston enemmistölle kuin tavalliselle kansalle. Järjestelmän on oltava reilu ja siihen on kyettävä vaikuttamaan demokraattisesti, muutenhan se oma osuus koneistossa palvelisi muuta kuin yhteistä hyvää? Suurinta osaa koneiston ohjaajista ei kuitenkaan koskaan ole äänestetty demokraattisesti virkaansa, vaan heidät on valittu tehtäviinsä usein poliittisesti ohjattuna. Oikea jäsenkirja auttaa kummasti uralla koneiston portaikossa. Väärä jäsenkirja taas saattaa tyssätä matkan lyhyeen. Koneiston sisäinen hierarkia onkin jatkuvassa liikkeessä, kun eri ryhmittymät koneiston sisällä luulevat kilpailevansa vallasta keskenään.

Suomessa nämä eri ryhmittymät jaetaan yleensä puolueisiin, jonka jäsenkirjan kannessa oleva teksti määrittää mihin ryhmään kuulut ja kenen puolella sinun kuuluu olla sisäisissä kahnauksissa. Kuntapolitiikassa, missä poliitikolla saattaa riittävän suuren koneistoryhmän kanssa olla jopa hitunen valtaa, nämä poliittisen hierarkian kahnaukset ovatkin yleisiä. Koneiston alemmat tahot joutuvatkin melkoiseen myllytykseen jos käskyjä ollaan jakamassa eri tahoilta hyvinkin eri suuntaan. Kenen käskyä tottelet jos yksi ryhmä sanoo niin ja toinen sanoo näin? Pahimmassa tapauksessa koko paikalliskoneisto seisahtuu kun valtaa janoavat poliitikot taistelevat keskenään unohtaen miksi heidät alunperin edes "valtaan" äänestettiin.

Korkeimmalla tasolla koneiston ohjauksessa on eduskunta ja hallitus. Sama puoluepeli jatkuu ja äänestäjien nuoleskelu on loputonta työtä, kun halutaan päästä valtaan ja pysyä siinä kiinni. Osa kansanedustajista myös kuvittelee, että heillä olisi valtaa koneistossa, mutta sillä tasolla oleva valta keskittyy lähes täydellisesti puolueen johtoon. Rivikansanedustaja onkin vain puhuva pää, eli mainoshahmo puolueiden valtataistelussa. Puolueiden johdolla on toki tietty määrä valtaa, jolla he voivat alaisiaan ohjailla. Mutta suuremmissa asioissa he, kuten kaikki alaisensa, katsovat ohjausta ylemmiltä portailta vallan hierarkiassa.


Näkymä keskeltä ulospäin

Näkymä ulospäin sieltä koneiston keskeltä on outo. Miksi ihmeessä ihmiset eivät usko koneiston olevan hyvä juttu kun itse, samoin kuin kaikki kolleegat tekevät kaikkensa että asiat rullaavat juuri kuten niiden pitääkin, tai ainakin siihen pyritään? Ihmiset eivät vaan ymmärrä kuinka hyvin hierarkia toimii eivätkä osaa arvostaa ... sitä että ovat koneiston alapuolella, kaikkein pompoteltavana. Koneiston jäsenet kyllä osaavat suojella itseään ja kavereitaan koneiston sisällä joltain muulta koneiston osalta. Ei korppi toisen korpin silmää noki, on yksi sanonta aiheeseen liittyen. Hierarkiaa on noudatettava ja asema tuo mukanaan tiettyjä, oikeutettuja, etuja. Sitähän se demokratia on - yhteisestä edusta kuuluukin valua suhteessa suurempi osa niille, jotka ovat siihen oikeutettuja osallistumalla koneiston toimintaan? Toiset ovat vaan tasavertaisempia kuin muut.

Mutta jokainen koneistossa sisällä oleva tietää myös sen, että oman johtajan varpaille ei astuta. Ja jokaisella koneiston osalla on yksi tai useampi ylempiarvoinen, jonka tehtäviin ei parane sekaantua. Paitsi jos haluaa johtajaksi johtajan paikalle, silloin voidaan hypätä yksi porras yli ja mennä kertomaan asiasta ylemmälle tasolle, joka sitten saattaa rangaista sitä väliin jäänyttä koneiston ratasta. Minkä seurauksena, jos oikeen hyvä säkä käy, koneisto palkitsee kuuliaisen rattaan ylennyksellä. Koneistolla on myös tapana ratkaista ongelmia ei vain alentamalla rattaan asemaa vaan myös ylentämällä ongelmallinen tapaus asemaan, missä ongelma siirtyy toiselle taholle. Palkkiovirka huonosti tehdystä työstä koneiston alemmille tasoille nähden on lähes taattu, kun se muille haitallinen työ on juuri haluttua ylhäältä katsottuna.

Koneisto näyttäytyy jokaiselle asemasta riippuen eri tavalla, toki niin että ylemmällä tasolla olevat näkevät myös kaiken mitä alemman tason toimijat näkevät. Aniharva koneistossa yhtään syvemmällä ja korkeammalla oleva lähtee kyseenalaistamaan järjestelmää, joka tuo leivän pöytään ja maksaa ne laskut. Vaikuttamisen ongelmat kyllä usein huomataan, mutta niiden vaikutuksia on helppo vähätellä koska hommahan toimii pääpiirteittäin hyvin. Monelle etenkin politiikassa vahvasti mukana olevalle onkin pyhäinhäväistys jos koneistoa kyseenalaistaa. Toki vielä pahempi on kyseenalaistaa se poliitikon oma puolue siinä sivussa... Äänestämällä voit vaikuttaa, koneisto on ystäväsi, kumarra ylemmillesi vaikka silloin pyllistätkin alemmillesi - nuo teesiä kolme kun muistat, sovit hyvin mukaan koneistoon.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti