maanantai 4. syyskuuta 2017

Teoriaa mielestä, osa 1/4 - Uskomukset

Uskon voimalla

Neljä toisiinsa vahvasti yhdistävää asiaa: uskomus < - > persoona < - > arvot < - > havaitseminen vaikuttavat ihmisen automaattiseen ajatteluun. Ensimmäiseksi käsittelyyn pääsee uskomukset, jotka ovat yksi suurimmista vaikuttajista ja samalla niitä harvoja asioita, jotka todella yhdistävät ihmiset toisiinsa... ja samalla se asia, joka jakaa ihmisiä mahdollisesti jopa vahvemmin kuin mikään muu asia. Suuret uskomusjärjestelmät kuten (valta)uskonnot ovat jakaneet ja yhdistäneet ihmisiä, aiheuttaen suurta kärsimystä aikakaudesta toiseen, mutta myös luonut vahvoja linkkejä ihmisten kesken ja saanut heidät ylittämään itsensä.

Monet liittävät uskon lähes yksinomaan uskontoihin ja niihin liittyviin asioihin, mutta kyse on paljon laajemmasta asiasta jonka monet vaikutukset ovat hyvinkin ennalta-arvaamattomia ensisilmäyksellä. Uskona voidaan pitää lähes mitä tahansa asiaa, jota ihminen pitää "oikeana" tai "totuutena", pystyttiin sitä todistamaan tai ei. Joitain uskomuksia, jotka tiedetään (siis uskotaan) olevan tarinaa pidetään sallittuna uskoa jos tietyt ehdot täyttyvät. Tästä esimerkkinä Joulupukki, jonka uskomisehtoon sosiaalisesti hyväksyttävänä asiana on tietty ikä jonka alle pitää uskovan olla.

Uskontojen lisäksi maailmassa on kuitenkin useita todella laajoja uskomusjärjestelmiä, joita ei yleensä mielletä uskonnoksi saatikka uskoksi, vaikka ne täyttävät useat kriteerit. Virallisen totuuden usko on yksi näistä suurista ihmisiä yhdistävistä ja jakavista järjestelmistä. Ja kuten mihin tahansa muuhunkin uskontoon, kuuluu siihenkin sama vääräuskoisten "kivittäminen". Heimoveljiä ja -siskoja on aina helpompi löytää mitä suurempi usko on kyseessä.


Miten uskomukset vaikuttavat arvoihin, havaitsemiseen ja persoonaan

Ihminen antaa mielessään jokaiselle asialle tietyn arvon, liittäen sen arvomaailmaansa. Uskomukset nostavat tiettyjä asioita toisten yli, muuttaen siis arvojärjestyksiä. Kun ihmisen uskomukset muuttuvat syystä tai toisesta, esimerkiksi iän myötä, muuttuvat arvot siinä samalla. Jos ennen arvosti hyvää työpaikkaa ja rahaa, voivat ne vuosia myöhemmin olla lähes merkityksettömiä muiden asioiden rinnalla. Usko siihen, että auktoriteettiin tulee luottaa, nostaa auktoriteetin arvoa ja uskottavuutta ilman tarvetta todistaa luotettavuutensa uudelleen.

Tarinan mukaan Amerikan intiaanit eivät kyenneet näkemään laivoilla rantaa lähestyviä valloittajia, koska he eivät uskoneet kenenkään tahi minkään siihen kykenevän. Vasta kun shamaanit kertoivat heille laivoista, he kykenivät ne näkemään. Pitääkö tarina paikkansa vai ei, on vaikea sanoa, mutta sen oppi pitää paikkansa: ihmisen on uskottava johonkin asiaan sen havaitakseen. Jos uskoo että natsit ovat valloittamassa maailmaa, näkee natseja ihan joka paikassa. Usko vahvistuu kun asiaa riittävän usein toistetaan. Näemmekö siis maailman jokainen omalla tavallamme? Kyllä, mutta onneksi suurin osa näkee ainakin fyysiset esineet samalla tavalla että voimme toimia edes auttavasti samassa todellisuudessa.

Mutta voiko jokin uskomus vaikuttaa ihmisen persoonaan? Jos persoonana siis pidetään sitä ihmisen syvintä olemusta, synnynnäistä "minää", voivatko uskomukset vaikuttaa jo ennalta asetettuihin asioihin? Kyllä, mutta ehkä persoona vaikuttaa enemmän siihen mitä uskomuksia ihminen voi hyväksyä totuutena. Koska lähes kaikki on opittua, on vaikea sanoa mikä osa edes on sitä persoonaa ja mikä vain päälle lätkäistyä uskomusta. Mutta jotain sielä syvemmällä on, koska kahta samanlaista ihmistä ei ole vaikka he uskoisivat täysin samoihin asioihin. Arvailun varassa on vielä niin paljon miten ihminen oikein toimii...


Uskonpuhdistus

Mihin ihminen uskoo vaikuttaa laajalti siihen miten ihminen toimii. Osa vanhoista uskomuksista karisee iän myötä, mutta ehkä olisi hyvä tarkastella niitä omia uskomuksia jo ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia? "Koska kaikkihan sen tietää, että..." kuvaa hyvin niitä uskomuksia, joita olisi syytä hieman tarkastella lähemmin. Toki siinä on omat etunsa kun voi uskoa siihen että valtaosa muista ihmisistä uskoo samaan asiaan. Uskomalla että itselle vahingollinen asia onkin hyväksi, saattaisi ulkopuolisesta kuulostaa hieman oudolta uskolta, vai mitä?

Koska ihmismieli osaa useita temppuja oman uskomusjärjestelmän vakauttamiseksi ja pitämiseksi ennallaan, voi vanhojen uskomusten puhdistaminen olla hyvinkin haasteellista. Jos uskomukset ovat kaivaneet juurensa syvälle ja muovanneet arvomaailman kokonaan uusiksi, ei sen uskomuksen hylkääminen ilman suurempaa mullistusta ole edes mahdollinen. Toisten ihmisten uskomusten muuttaminen on myös usein tuhoon tuomittu tehtävä, jonka yrittäminen aiheuttaa usein suurta mielipahaa siinä kenen uskomuksia koetellaan.

Ei siis ole ollenkaan se ja sama asia mihin ihminen uskoo tai ei usko. Mutta koska jokainen elää omassa maailmassaan oman päänsä sisällä, kuka siinä on se toinen muka sanomaan mikä on oikein ja mikä väärin? Aistimukset ja havainnot muovautuvat uskomusten ja arvojen mukaan, joten kuka osaakaan sanoa mikä on nyt ihan varmasti totta ja mikä vain harhaa? The Matrix - elokuva havainnollisti asian hienosti, tosin on aika epätodennäköistä että olemme juuri nytkin kiinni letkuissa vain patterina jollekin koneälylle... eikös? Uskoo ken tahtoo, mitä tahtoo... mutta se mihin uskot, muovaa kaikkea käyttäytymistäsi, uskoit siihen tai et.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti