keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Median luoma illuusio elinympäristöstämme

Eihän tämä ole illuusio, tämä on todellisuutta

Ajatus siitä, että joku kykenisi luomaan niin laajan ja kaiken alleen peittävän illuusion joka kykenisi hämäämään kaikkia, kuulostaa alkuun mahdottomalta. Mutta jos ajatellaan aikaa ennen television ja muun massamedian nousua, mihin ihmiset oikein perustivatkaan näkemyksensä maailmasta? Täytyy siis mennä aikaan, jolloin ihmiset eivät välttämättä nähneet koko elämänsä aikana muuta kuin mitä se oma kylä näytti ja usein se ei ollut kovinkaan laaja näkymä maailmasta. Samalla se kuva oli kuitenkin paljon lähempänä todellisuutta, koska kaikki nähtiin ja koettiin itse tai vähintäänkin jonkin tunnetun ihmisen todistamana asiana. Tarinoilla kerrottiin tärkeät asiat tuleville sukupolville ja niitä harvemmin korjattiin. Jokaisen oma elinympäristö oli siis hyvin lähellä sitä todellista elinympäristöä.

Mutta sitten tapahtui suuri muutos, kun tietoa ulkopuolisista asioista aloitettiin systemaattisesti levittämään kaikelle kansalle. Kirkko pelasi suurta roolia tässä valikoitujen tietojen levittämisessä ja illuusion luonti omien tarkoitusperien saavuttamiseksi pääsi kunnolla käyntiin. Isosta maailmasta levisi tärkeitä uutisia ja maata mullistavia tietoja kaiken kansan kuultavaksi, vaikka niiden todenperäisyys oli parhaimmillaankin hyvin kyseenalainen. Kun sanomalehdet ja radio saatiin peliin mukaan, oli illuusion luoma peitto jo lähellä täysin keinotekoista todellisuutta. Ensin elävä kuva ja lopulta televisio (ja nykyään päälle vielä netti) toivat jokaisen silmien eteen lähes täydellisen maailmankuvan, jonka jokainen osa-alue vahvisti illuusiota.

Oma elinympäristömme onkin yhdistelmä illuusiota ja todellisuutta. Media luo sen illuusion, jonka mielemme sitten yhdistää omiin kokemuksiimme. Näemme ja kuulemme mediasta mitä muualla tapahtuu ja yhdistämme sen osaksi maailmankuvaamme usein kyseenalaistamatta oliko kerrottu tarina edes totta. Näistä illuusion palasista kokoamme sitten maailmankuvamme, jota vastaan peilaamme kaikkea kokemaamme. Tärkeänä osana tätä illuusiota on opettaa kaikille, että vain tämä yksi totuus pitää paikkansa, kaikki muu on valheellista tietoa. "Virallinen totuus" on se illuusion lähde, joka hämärtää maailmankuvamme. Tämä pseudo-elinympäristömme on siis ulkoa ohjattu illuusio, jonka tarkoituksena on vain yksi asia...


Suostumuksen luominen

Näin valtava määrä työtä ilman selvää tarkoitusta olisikin hullua, joten tarkastellaan miksi ihmeessä saamme nauttia tästä kieroutuneesta illuusiosta, jonka suuri osa kuvittelee olevan todellisuus. Hallitsijat kautta aikojen ovat koettaneet etsiä keinoja saada alamaisensa tekemään mitä he haluavat. Useita eri keinoja on kokeiltu ja todettu niiden olevan resurssien tuhlausta. Järjestelmä, joka valvoo, kurittaa ja rajoittaa itse itseään ilman suurempia ulkopuolisia ponnistuksia on se nykyinen malli. Järjestelmä, johon voidaan syöttää uusia käskyjä pienellä vaivalla ja hyvin vähällä vastustuksella kuluttaa vähemmän resursseja - ihmisten tekemää työtä. Miksi pakottaa ihmisiä tekemään huonoja päätöksiä heille itselleen, kun heidät voidaan illuusion avulla saada kuvittelemaan päätöksen olevan heille itselleen hyödyllinen?

Tärkeä osa tätä illuusiota on "demokratia". Olemme siis itse vastuussa päättäjien tekemistä huonoista päätöksistä, koska itse heidät sinne valtaan äänestimme? Poliittinen sirkus onkin omiaan pitämään ihmisten mielenkiinto näiden puhuvien päiden toilailuissa, luomalla siis illuusion siitä että nämä näkyvät päättäjät olisivat muka jonkin asian johdossa. Osalla näistä poliitikoista toki onkin hieman enemmän valtaa, mutta valtaosa saa painaa jaa/ei kuten käsketään ja siinä se, mutta juuri tästä heille maksetaankin - pitämään suunsa kiinni kumileimasimena työskennellessään. Mutta jos illuusio olisi näin löyhä, useampi heräisi siihen. Siksi nykyinen järjestelmä on vain vanhan jatkumoa.

Voittaja on kirjoittanut historian, joten historiasta oppimalla pönkitämme nykyistä illuusiota oikeutetusta maailmanjärjestyksestä. Jo se, että tietystä aiheista ei saa jopa linnareisun uhalla olla eri mieltä, luulisi riittävän todisteeksi että jossain mättää ja pahasti. Mutta ei, virallisen totuuden illuusio ja historiaan sokeasti uskominen jatkaa vahvaa voittokulkuaan, kun herrat kansaansa ohjailevat. Monella ei tule edes pieneen mieleen lähteä kyseenalaistamaan asioita, jotka kaikki tietävät todeksi. Koska jos illuusion verho lähtee repeämään jostain kohdin, sen seuraukset ovat arvaamattomat.


Oma todellisuus

Kyllä, meistä jokainen asuu siinä omassa kuplassaan joka on luotu lukemattomista eri komponenteista. Mitä itse koemme riippuu siitä mitä olemme siihen pisteeseen asti jo oppineet ja jokainen uusi kokemus muokkaa maailmaamme seuraavaa kokemusta varten. Kun ennenvanhaan suuri osa koetusta oli sitä omaa kokemusta, on nykyinen median luoma elinympäristö täynnä muiden kokemuksia ja kertomaa. Ja kun kaikki media on propagandaa, mihin se oma maailmankuvamme oikein perustuukaan?

Jokaisen oma palapeli mistä maailmankuva muodostuu voikin siis olla suurelta osin illuusiota. Toisen käsittämättömältä kuulostava kanta usein johtuukin täysin erilaisten palasten luomasta maailmankuvasta, sen sijaan että toinen olisi tyhmä tahi epälooginen. Emme voi tietää mitä se toinen tietää, ellemme kysy. Emmekä liioin voi olettaa, että se toinen tietäisi samoja asioita kuin me itse. Mutta onneksi ihmisellä on yleensä keino selvittää moiset asiat - kommunikoida keskenään. Mitään takeita siitä, että ihmiset kykenisivät kaikki illuusiot repimään palasiksi ja paljastamaan "totuuden" ei tietenkään ole, mutta jostain sitä tulisi aloittaa.

Empatia ja kommunikointi onkin nähdäkseni ne kaksi tärkeintä ihmisen ominaisuutta rauhallisen yhteiselon saavuttamiseksi. Noin 99% ihmisistä kykenee empatiaan, saman verran kommunikoimaan (tosin se 1% kummassakaan ryhmässä ei korreloi toiseen) joten mikä oikein mättää? Illuusio missä elämme, mikä meille on pakotettu ja median toimesta levitetty, se on se mikä mättää. Ja kuka sitä ohjaakaan? Se 1% empatiakyvyttömistä ihmisistä, jotka kykenevät kommunikoimaan ja näin kusettamaan kaikkia muita. Mutta millä saisi sen lopun 99% ottamaan sen punaisen pillerin...

1 kommentti: